Pogranicze jako przedmiot badań socjologicznych: uwagi metodologiczne

Publication
In Zielińska, Maria (Ed.) (2003) Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: Teorie, studia, interpretacje (Vol. 1). Lubuskie Towarzystwo Naukowe.