Algorytm alokacji tytułów zawodowych w eksperckich badaniach prestiżu zawodów. [An algorithm for allocation of occupational titles among respondents in studies on occupational prestige]

Publication
ASK