Publications

See my Google Scholar profile for up to date information.

(2021). Impact of Survey Design on Estimation of Exponential-family Random Graph Models from Egocentrically-sampled Data. Social Networks.

DOI

(2020). Network from archives: Reconstructing networks of official correspondence in the early modern Portuguese empire. Social Networks.

DOI

(2020). Reaching for Unique Resources: Structural Holes and Specialization in Scientific Collaboration Networks. Journal of Social Structure.

PDF

(2019). Multilevel Network Data Facilitates Statistical Inference for Curved ERGMs with Geometrically Weighted Terms. Social Networks.

PDF

(2019). Link Prediction for Co-authorship Network.

PDF

(2018). Metody i wyzwania w sondażowych badaniach sieci społecznych. Ludzie w sieciach. Znaczenie otoczenia społecznego dla funkcjonowania jednostki.

(2018). Actors, Relations, and Networks: Scholarly Collaboration Beyond Bibliometric Measures. Polish Sociological Review.

PDF

(2015). Getting a Job: Resources and Individual Chances on the Warsaw Labour Market. Polish Sociological Review 192(4):475-492.

(2014). Measuring Segregation in Social Networks. Social Networks.

PDF

(2012). The Structure and Dynamics of the Global Network of Inter-Firm R&D Partnerships. Journal of Technology Transfer.

(2011). Industrial Structure and Inter-Firm Collaboration. ISCORE Discussion Paper 279.

PDF

(2011). Coordination in Dynamic Social Networks under Heterogeneity. Journal of Mathematical Sociology.

(2009). The Structure and Dynamics of the Global Network of Inter-Firm R&D Partnerships.

(2009). Analiza rezultatów projektów realizowanych w ramach Działania 2.3 SPO RZL. Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw.

(2008). Stosunek do imigrantów i polityki imigracyjnej w Polsce: specyfika postaw oraz ich uwarunkowania. Kultura i Społeczeństwo.

(2007). Household Income Mobility During Systemic Transformation. In Slomczynski, Kazimierz M. and Sandra T. Marquart-Pyatt, eds. (2007) Continuity and Change in Social Life: Structural and Psychological Adjustment in Poland. Warsaw: IFiS Publishers..

PDF

(2006). Stosunek fo imigrantów i polityki imigracyjnej w Polsce: Aspekt terytorialny. Zielińska, Maria (Ed.) (2006) Transgraniczność w perspektywie socjologicznej V. Lubuskie Towarzystwo Naukowe..

(2003). Pogranicze jako przedmiot badań socjologicznych: uwagi metodologiczne. In Zielińska, Maria (Ed.) (2003) Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: Teorie, studia, interpretacje (Vol. 1). Lubuskie Towarzystwo Naukowe..